site logo

Рекламите за дигитални знаци на Vdink прикажуваат деловен рекламен плеер со екран на допир

Во повеќето продавници за малопродажба, дисплејот на рекламите за дигитални знаци прикажува бизнис екран на допир, рекламен плеер на многу производи ќе биде ограничен со простор, што не може подобро да ги задоволи потребите за купување на потрошувачите. Потоа, нашите сопственици можат да ја користат комерцијалната рекламна машина за прикажување на дигитални знаци, мрежна платформа за рекламирање со рекламен плеер со екран на допир, а трговците на мало можат да продаваат на различни локации. За да се прикажат рекламите за дигитални знаци, да се прикажат деловните рекламен плеер со екран на допир на сите производи, да им се овозможи на потрошувачите пофлексибилно да ги купуваат своите омилени артикли и да го максимизираат „инвентарот“ на продавницата за малопродажба.