Vdink promotivno oglašavanje elektronski reklamni ekrani digitalna tabla

1. Inteligentna reklamna mašina podržava postavljanje specifičnog rasporeda emitovanja za svaki ekran, čime se rješava kontradikcija da je samo reklamna pažnja smanjena ili samo zabavni programi nemaju reklamnu vrijednost, te ostvaruje diverzifikaciju operativnih funkcija. Vdink promotivno oglašavanje elektronski reklamni ekrani digitalni board
2. The intelligent advertising machine supports custom split screen, the screen area can be divided arbitrarily, the horizontal and vertical screens can be arbitrarily matched, the resolution can be combined arbitrarily, multiple screens do not interfere with each other, and can play videos, music and pictures at the same time, support information release and touch query and interactive composite applications.Vdink promotional advertising electronic advertising screens digital board
3. Korisnici mogu dobiti dodatne informacije o proizvodima ili uslugama tako što će mahati svojim mobilnim telefonima na ekranu pametne reklamne mašine, dobiti više konsultacija i podržati vezu sa online tržnim centrom, koji korisnicima omogućava da kontaktiraju informacije o promociji i usmjeravaju formiranje stvarna potrošnja. , što uvelike poboljšava stopu konverzije reklamnih kupovina. Vdink promotivno oglašavanje elektronski reklamni ekrani digitalna tabla

 

2022.05.19