site logo

Vdink quảng cáo đứng quảng cáo hiển thị màn hình cảm ứng kiosk quảng cáo led

1. Máy quảng cáo có ưu điểm là phân phối hướng theo thời gian, độ chính xác cao, và ưu điểm của nó là carbon thấp, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng;
2. Máy quảng cáo được phát theo vòng lặp và máy quảng cáo LCD có thể được phát lặp lại 24 giờ một ngày, cho phép nhiều người tiêu dùng xem nội dung quảng cáo và tạo ấn tượng sâu sắc hơn. quảng cáo
3. Việc sử dụng các máy quảng cáo, dữ liệu khổng lồ trong nền, thay thế linh hoạt. Máy quảng cáo LCD treo tường có nền mạnh mẽ