site logo

Vdinkin digitaaliset opasteet näyttötaulut mainossoittimen mobiilikioski

Vdink-mainoskone digitaaliset opasteet näyttötaulut mainonta-soitin mobiilikioski voi toistaa sisältöä. Tiedonjulkaisuohjelmiston avulla se voi myös kauko-ohjata mainoskoneen digitaalisten opasteiden näyttötaulujen näyttöpäätettä mainossoittimen mobiilikioskiin, kauko-ohjata päätelaitetta päälle ja pois päältä, ohjata sisällön julkaisua, asettaa näytön toistoalueen halutessaan ja voi toistaa eri sisältöä eri näytöillä. Sisältöä voidaan myös päivittää, ladata ja poistaa milloin tahansa ilman, että henkilökuntaa tarvitsee mennä tapahtumapaikalle, ja tarvitsee vain muodostaa yhteyden verkkoon toiminnon suorittamiseksi loppuun taustalla. Se parantaa huomattavasti digitaalisten opasteiden näyttötaulujen tehokkuutta, mainossoittimen mobiilikioskitietojen julkaisemista, sisällön oikea-aikaisuutta ja säästää myös työvoiman käyttökustannuksia.